Sagt om oss…

Här är några spontana reaktioner på vårt arbete med Arbetsmiljöforskning.se som vi ger ut, tillsammans med pdf-tidningen Användbart om arbetsmiljöforskning.

”Fortsätt som ni gör, ni behövs som oberoende part!”

”Hade gärna sett att ni skickade ut nyhetsbrevet oftare.”

”Sveriges bästa arbetsmiljöforskningstidning!”