Otydliga regler kring stress på jobbet

20 november, 2013

Ingen arbetsgivare har hittills fällts för arbetsmiljöbrott när det gäller stress på arbetsplatsen. Enligt forskaren Peter Andersson beror det på svårtillämpade och otydliga regler kring psykosocial arbetsmiljö. Arbetsliv