Otydliga regler kring stress på jobbet

Ingen arbetsgivare har hittills fällts för arbetsmiljöbrott när det gäller stress på arbetsplatsen. Enligt forskaren Peter Andersson beror det på svårtillämpade och otydliga regler kring psykosocial arbetsmiljö. Arbetsliv