Om goda samtal med demenssjuka

Personal i vården som lär sig särskilda metoder för att samtala med demenssjuka kan sänka stressen både hos sig själva och de boende, visar forskning vid Ersta Sköndal. Roland Cox i Arbetslivsjournalisterna intervjuade forskare och gjorde besök på Mälarbackens boende, för webbtidningen Sunt liv.