Rör dig, och må bra på jobbet

Fysisk aktivitet behövs för att vi ska hålla oss friska, såväl fysiskt som psykiskt visit this site right here. Men i dag rör vi på oss för lite både på fritiden och i jobbet. Krister Zeidler i Arbetslivsjournalisterna har i en serie artiklar på webbsajten Arbetsliv skildrat varför vi blivit så passiva, vilka risker det innebär och vad man kan göra åt det.