Sandvik satsar på att få fram kvinnor på ledande positioner

Jämställdhet handlar om mer än lika lön för likartat arbete. Det handlar också om lika chanser och möjligheter. Sandvik Coromant har insett att jämställdhet och mångfald är en del av affärsnyttan. Där pågår en process för att förändra värderingar och attityder och skapa ett mer inkluderande arbetsklimat. TCO-tidningen