Tidigare artiklar, böcker och projekt

Mobbning – som tortyr

Nya rön när det gäller mobbning visar att mobbningsoffer och tortyroffer visar samma reaktioner. Hjärnan påverkas och de utvecklar posttraumatisk stress. En ung kvinna som varit tvungen att sjukskriva sig på grund av mobbning. Arbetsgivaren förnekar det som hänt. Allt finns att läsa påArbetsmiljöforskning.se som Arbetslivsjournalisterna producerar. Här finns artikeln om den mobbade kvinnan, och här finns en bakgrundsartikel. Författare: Eva Ekelöf.

Uppdatering av Regelbanken

Margareta Edling sköter bevakningen och uppdateringen av Regelbankenåt Prevent. Regelbanken innehåller bland annat lagar, förordningar, föreskrifter och rättsfall inom arbetsmiljöområdet.

Riskbruksprojekt

Arbetslivsjournalisten Birgita Klepke beskriver lyckade insatser mot riskbruk i arbetslivet. Reportage från bland annat Lysekils kommun, Landstingshälsan i Örebro och LKAB i Kiruna. Ingår som en del av Folkhälsoinstitutets Riskbruksprojekt. Läs mer här

Magasin 360

I Magasin 360 har Roland Cox bidragit till skolans omvärldsbevakning genom intervjuer med forskare och nyblivna doktorer. Det har som regel handlat om skolans arbete – om samarbetsformer, jämställdhet, ledarskap och mycket annat. Tidningen ges ut av Skolporten.

Ny sajt om arbetsmiljöforskning

Arbetslivsjournalisterna har producerat en webbsajt som ska föra arbetslivet och forskningen närmare varandra.

Den heter arbetsmiljöforskning.se och har kommit till som ett utvecklingsprojekt finansierat av AFA Försäkring. Webbplatsen lanserades våren 2010.
Här finns länken:
arbetsmiljöforskning.se 
Webbplatsen är uppbyggd i Drupal som är ett så kallat CMS, content management system. Det tillhör samma familj som Joomla och WordPress, fria program med öppen källkod.
Arbetslivsjournalisterna arbetar nu i samtliga tre av de mest populära CMS-systemen. Det innebär att vi kan leverera både form, teknik och innehåll till rimlig kostnad. När sajten är klar kan kunden överta den och sköta uppdateringen via ett enkelt gränssnitt, eller sluta ett serviceavtal med oss.
Andra exempel på våra webbproduktioner är 
APeL FoU och Tonspråk.
Läs mer om vad vi kan erbjuda, i ett 
<a href="http://www.arbetslivsjournalisterna have a peek at this website.se/images/stories/PDFfiler/ajwebb.pdf” target=”_blank”>presentationsblad.

Ny hemsida för APeL

APeL i Örebro som konsultar inom lärande och utveckling i arbetslivet gav i uppdrag att fräscha upp deras webbsajt.

Roland Cox skrev nya texter, projektledde och samarbetade med webbdesignern Müfit Kiper 2010. Så här blev resultatet.
   Sajten är gjord i CMS-systemet Joomla, vilket gör att kunden kan ta över materialet och själv uppdatera.

 

Gåmedifacket.nu!

Så lyder budskapet när LO-facken i Stockholms län värvar nya medlemmar.

Arbetslivsjournalisten Birgita Klepke deltar i redaktionen för tidningen ”Facket” som delas ut på arbetsplatser i samband med kampanjer 2010. I tidningen berättar medlemmar och andra varför facket behövs och varför det är viktigt att vara med.
Här finns senaste numret, 
som pdf.

 

Arbetarhistoria i text och bild

På uppdrag av fackförbundet Sekos Väg- och banbransch har Mats Utbult skrivit en 400-sidig bok om historien om hur rallarna och deras efterföljare har arbetat och kämpat för ett bättre liv.

LO-tidningen skriver att det är en bok som föresatt sig att fånga hundratals år av yrkeserfarenhet, facklig kamp och politisk historia – ”och som går iland med det”.
”Både att skapa breda sammanhang – mycket med hjälp av ett rikt bildmaterial – och att förtjänstfullt reda ut riktiga knivigheter som samspelet mellan säsongsarbete, a-kasseregler och statligt ägande av produktionsmedlen. Det borde finnas ett ex i varje skolbibliotek.”
Här finns en annan recension, i 
Norrländska Socialdemokraten. Boken gavs ut 2009.

 

Kabaré – vi skrev manus

Arbetslivsjournalisterna skrev manus till en kabaré om jobbet, ”Här är ditt arbetsliv”, som hade premiär i början av mars 2007. Tonvikten låg på vårt förhållande till tiden, och makten över tiden och arbetet.

Produktionen gjordes i samarbete mellan Skådebanan, fackförbundet Seko och Arbetarteatern.

 

Den innovativa kommunen

Mats Utbult har, tillsammans med Per Frankelius, skrivit en bok om åtta kommuner som pekats ut som innovativa. Varför lyckas de?

Ur berättelserna från de åtta, som kommenteras av fackliga företrädare och oppositionsråden, kan man vaska fram elva röda trådar, som svarar på frågorna varför, vad och hur en kommun kan bli nydanande, påhittig och utvecklande.
Boken gavs ut 2009 av Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden och Vinnova. 
Den kan laddas ner här.

 

Tematidning om varsel

Varselakuten – det var arbetsnamnet på en bilaga till LO-tidningen som vi gjorde vårvintern 2009.

Varsel om uppsägningar duggade tätt under senhösten och kring årsskiftet. Vi kollade hur facket möter krisen och vi tog tempen ute på arbetsplatserna, en rad reportage i ord och bild.
Hela tidningen finns 
som pdf-fil här.
Man kan också läsa 
webbversionen här.

 

Tematidning om LO-kongressen

Jämställdhetspott, huvudavtal, strejkrätt och papperslösa debatterades på LO-kongressen 2008.
Arbetslivsjournalisten Anna Holmgren rapporterade om de hetaste kongressfrågorna i LO-Aktuellt, en tjugosidig bilaga till LO-tidningen.

Reportage om lärcentra

Utbildning för arbetslivet är en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling, av Anna Holmgren. Boken är från augusti 2007 och innehåller reportage från lärcentra i Arvika, Lycksele, Tjörn, Nässjö, Östra Göinge och Lidköping.
Uppdragsgivare: NTG-Lär och Equal. 
Här finns boken att ladda hem som PDF.
Och på den här länken finns konferensen där boken presenterades.

Mjuka innovationer

2007 kom en ny bok där Arbetslivsjournalisterna medverkat. Den beställdes av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och handlar om mjuka innovationer. Titeln är ”Måste innovationer vara av metall?”
Boken som 
PDF kan laddas ner här

Från bidrag till jobb

”Jag fixar det! – Från bidrag till jobb” är en rapportbok om Klivet, ett projekt mot arbetslöshet och bidragsberoende hos ungdomar i Södertälje. Kommunen var beställare. EU-programmet Equal gav medfinansiering. Boken kom 2007.
Boken, som Roland Cox skrev och projektledde, 
finns här som pdf

 

Om utsortering och marginalisering

Arbetslivsjournalisterna Eva Ekelöf, Ulla Lundström och Mats Utbult skrev tre skrifter på uppdrag av svenska ESF-rådet våren 2005.
”En Utsortering” – ett samtal mellan Ulla Lundström och professor Staffan Marklund om ohälsa och diskriminering i svenskt arbetsliv.
”Långt Arbetsliv” – ett samtal mellan Eva Ekelöf och Per-Svante Landelius samt forskaren Margareta Torén om äldre på arbetsmarknaden.
”Unga Utanför” – ett samtal mellan Mats Utbult och forskaren Ulla Arnell Gustavsson och Åsa Murray om ungdomar som marginaliserats på arbetsmarknaden.

Arbetsliv för kompetens

En skrift för Equal med Ulla Lundström som redaktör om hur ett bättre arbetsliv tar tillvara allas kompetens och utvecklingsmöjligheter.
Medverkar gör även Ragnhild Larsson och Mats Utbult med reportage kring olika projekt som idag jobbar för att hitta nya vägar att minska utsorteringen av diskriminerade grupper på arbetsmarknaden. 

Om ledarskap i kommuner

Under tre år har Kommunförbundet finansierat tio forskningsprojekt på temat ledarskap i samarbete med Vinnova. Boken ”Ledarskap i kommuner- forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser ” redovisar resultaten av denna forskning.
”Avsikten är att boken ska ge föda för tankar, en hjälp på traven i arbetet med att se på det egna ledarskapet med lite andra ögon”, skriver AJ-journalisterna Mats Utbult, Ragnhild Larsson och Ulla Lundström om sin bok.

För Vinnova om kunskapsbildning

Hela gruppen Arbetslivsjournalisterna bidrog till boken ”Kunskapsbildning och organisering”, utgiven av Vinnova vid årsskiftet 2005/2006. Boken presenterar ett 20-tal projekt inom forskningsprogrammet Kunskapsbildning och organisering. Programmet var en satsning inom Vinnovas verksamhetsområde Arbetslivsutveckling.

 

Webbsajt om ohälsan

Roland Cox och Birgita Klepke gjorde på uppdrag av Vinnova under 2004 och 2005 en webbplats som rapporterar om projekt mot ohälsan i den offentliga sektorn.
Arton olika projekt beskrivs i artikelform, och i reportage och intervjuer berättas om en del av projekten och den vetenskapliga utvärderingen mer i detalj.
Minska ohälsan” var en satsning som ingick i den dåvarande regeringens program mot ohälsan i arbetslivet.

Scener från ett arbetsliv

Så heter en jubileumsskrift som Ulla Lundström har skrivit på uppdrag av Prevent.
Boken beskriver scener ur arbetslivet från förr och nu. Med reportage, intervjuer och bilder görs nedslag i gårdagens och dagens arbetsliv, samtidigt som de viktiga frågorna inför framtiden ställs.

Mångfald i arbetslivet

Om ett öppet arbetsliv utan diskriminering handlar denna bok som vill ge såväl inspiration som praktiska kunskaper för att motverka diskriminering och främja mångfald i arbetslivet.
Boken har fem teman – jämställdhet, etnicitet, ålder, funktionshinder och sexuell läggning.
Författare är Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Bo Silfverberg och Torbjörn Uhlin. Boken ingår i Prevents plattform för mångfald i arbetslivet (Prevent, Vinnova och Integrationsverket).

För bättre klimat i försvaret

”Förändring genom öppenhet” är en skrift producerad på uppdrag av Utvecklingsrådet. Den handlar om ”Kompetens i centrum” som är en satsning på att främja ett gott arbetsklimat inom Försvarsmakten.
Bakgrunden är omvandlingen av Sveriges försvar från från ett invasionsförsvar med tonvikt på ”råstyrka” till ett insatsförsvar, med såväl internationella som civilt understödjande uppdrag, som präglas mer än tidigare av ”hjärnkraft”. 

 

Patientdata i vården

Datoriserade patientjournaler dyker då och då upp i nyhetsfloden, dess problem och dess möjligheter.
I reportageboken Patientdata – brist och överflöd i vården (Teldok Rapport 154) berättar vi om de problem och möjligheter som finns kring regelverk och användning av informationssystem i vården samt om idéer, tankar och försök till förbättringar.
Författare är Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson och Claes Leo Lindwall.
Boken gavs ut i samarbete med Carelink, KK-stiftelsen, Vinnova och Vårdalstiftelsen.

En bok om processtyrning

I boken ”In action – om processtyrning” ger Eva Ekelöf och Bo Silfverberg ger en ögonblicksbild av en organisationsförändring vid Räddningsverkets centrum för risk- och säkerhetsutbildning i Revinge. 

Grått guld

Boken Grått guld berättar om nio nordiska arbetsplatser som tar tillvara de erfarna.
I Sverige har problemet med en åldrande arbetskraft uppmärksammats som ett växande hot mot försörjning och välfärd.
Eva Ekelöf och Ulla Kindenberg har i sin bok ”Grått guld” i det statliga Utvecklingsrådets projekt ”Ålder och arbetsliv” hämtat inspiration från Norge, Finland och Danmark. Vad gör man där för att behålla äldre i arbetslivet?
Boken är utgiven av Arbetsmiljöforum.

Den kokta grodan

Allt fler människor blir sjukskrivna på grund av underbemanning och stress i arbetslivet. Den kokta grodan är en bok om underbemanning och nycklar till ett hållbart arbetsliv. Den är producerad av Arbetslivsjournalisterna och utgiven av Borea Förlag.
Författare: Roland Cox (red), Anna Holmgren, Eva Ekelöf, Bo Silfverberg, Claes Leo Lindwall, Ulla Kindenberg, Mats Utbult, Torbjörn Uhlin, Ragnhild Larsson och Ulla Lundström.
En recension: ”Visst kan man skratta åt dagens svengelska management-rotvälska, men den här utmärkta boken visar att ”downsizing” och ”lean production.” bara är nyspråk för rovdrift på människor.” (Jan Ceder, GT 2000.12.13).