Arbetsmiljöarbetet kräver digital rond

Arbetsmiljöarbetet är inte komplett utan digital skyddsrond. Digitala skyddsronder ökar medvetenheten om att IT-stress är ett arbetsmiljöproblem och ökar också kunskapsutbytet. Det framhöll Ulf Martinsson, Vision Norrbotten, på Sveriges första tvärfackliga seminarium om digital arbetsmiljö. TCO-tidningen.