Ny bok berättar arbetarskyddets historia

I 70 år har Arbetarskyddsnämnden, sedermera Prevent, arbetat med att förebygga olyckor och ohälsa i arbetslivet. I en jubileumsskrift ger Krister Zeidler i Arbetslivsjournalisterna en historisk överblick över hur samhällsutvecklingen påverkat arbetsmiljöarbetet och hur den svenska modellen med partssamverkan använts för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.