Unik inblick i lärares arbetsliv

Forskaren Per Lindqvist har fått tillgång till en guldgruva. Femton års brevväxling mellan en lärarutbildare och 87 före detta studenter ska ge svar på vad som får lärare att sluta och när engagemanget tänds och slocknar. Ragnhild Larsson i Arbetslivsjournalisterna intervjuade honom för webbtidningen Sunt Liv.